euskara
castellano


SAN MIGUEL EXCELSIS
SANTUTEGIA
Aralar Mendia. 31840 Uharte
Arakil Nafarroa

Uharte Arakilgo parrokiako tel.: 948464008

Santutegiko Tel. 948 37 30 13 / 626030234

Kapilauaren tel.: 618574632

Tel. Jatetxea : 948373032 / 627512938

Zamartzeko espiritualtasun etxeko tel:: 948464316

SANTUARIO
SAN MIGUEL EXCELSIS

Monte Aralar S/N 31840 Huarte
Araquil, Navarra

Tel.Parroquia de Uharte Arakil: 948464008

Tel. Santuario :948 37 30 13 / 626030234

Tel.Capellán: 618574632

Tel. restaurante: 948373032 / 627512938

Tel.Casa de espiritualidad de Zamartze: 948464316